Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Utbildningshandläggare Martin Andersson

Namn:Martin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657805
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Martin Andersson

Martin Andersson, utbildningshandläggare TS.Short description in English:

Martin Andersson, education officer at the Faculty of technology and Society.